Mikrogeneracja Spółka z o.o.

Marek
798794739

Mikołaj
531760340

Marek (TV mikrogeneracja)
+353872305071

Skontaktuj się

Mikrogeneracja sposobem na koncerny wykorzystujące nasze wspólne ziemskie zasoby.

MIKROGENERACJA Sp. z o.o. działa na rynku odnawialnych źródeł energii a w szczególności elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych. Nasz zespół pracuje w segmencie energetyki odnawialnej od 2004 roku. Naszą główną działalnością do tej pory był rozwój, projektowanie i budowa parków wiatrowych. Dostosowując się do kształtującego się nowego prawa dotyczącego nowej ustawy OZE, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie działalności w dziale energetyki prosumenckiej.
W naszym portfolio znajdują się duże parki solarne, jednakże od września 2012 ukierunkowaliśmy nasze działania również na przygotowanie oferty związanej z energetyką fotowoltaiczną / wiatrową skierowaną na MIKROGENERACJĘ.

Nadrzędnym celem MIKROGENERACJI jest dostarczanie najlepszych systemów fotowoltaicznych (PV) oraz wiatrowych charakteryzujących się:

  1. Wykonaniem pełnego projektu przyłączenia/montażu oraz wizualizacji planowanej instalacji
  2. Najwyższym możliwym do uzyskania współczynnikiem wykorzystania turbiny wiatrowej / panelu słonecznego
  3. Objętych wieloletnią Europejską gwarancją  
  4. Szybkim, profesjonalnym oraz czystym montażem
  5. Pełnym serwisem 24h / 365 dni w roku
  6. Kompleksowym monitoringiem (również przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych / smartfony) wraz z raportowaniem o stanie produkcji / instalacji 
  7. ENERGETYKA OBYWATELSKA - naszym celem nadrzędnym

Z poważaniem

Marek, Robert i Bartek