Mikrogeneracja Spółka z o.o.

Mikołaj

531760340

Marek (TV mikrogeneracja)

+353872305071

Robert

798794739

Skontaktuj się

Jak złożyć zamówienie

Prześlij do nas adres przyszłej instalacji, krótki opis dotyczący:

- na czym mamy zamontować przyszłą instalację PV

- miesięczne oraz roczne zużycie energii (jeśli nie w kWh to wartość rachunków w PLN)