Mikrogeneracja Spółka z o.o.

Marek
798794739

Mikołaj
531760340

Marek (TV mikrogeneracja)
+353872305071

Skontaktuj się

Altowa

Nowa siedziba GREENPEACE w Warszawie.
Instalacja 6kW PV na optimajzerach Solar Edge, 24moduly 260Wp mono.
Słodki sprzęt, pierwsza tak zoptymalizowana instalacja w Polsce pod względem wykorzystania energii słonecznej.
Każdy panel pracuje oddzielnie w sieci, każdy z nich szuka własnego punktu maksymalnej pracy.
Został zainstalowany również kompleksowy, zdalny monitoring wszelkich urządzeń z opcją alertów nawet na smartfona.

Nad systemem czuwa i monituje połączony SolarLog, za pomocą poniższego linka można się do niego zalogować:
http://greenpeace-pl.solarlog-portal.cz/dashboard/?username=811890554&password=330e43e433b606c6ca0f39abf22be9eb