Mikrogeneracja Spółka z o.o.

Marek
798794739

Mikołaj
531760340

Marek (TV mikrogeneracja)
+353872305071

Skontaktuj się

Kolejna szkoła, tym razem w miejscowości Brody

Szkoła w Brodach.
7kW PV na podstawach o zmiennym kącie nachylenia. System zainstalowany na optymajzerach Solar Edge.
Każdy panel pracuje oddzielnie w sieci, każdy z nich szuka własnego punktu maksymalnej pracy.
Został zainstalowany również kompleksowy, zdalny monitoring wszelkich urządzeń z opcją alertów nawet na smartfona.

Link do monitoringu:
http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=Brody

Link do monitoringu ukazujący nie tylko produkcję PV ale import oraz export energii przez szkołę w Brodach:
http://evishine.dk/gimbrody?measure=PV%20production