Mikrogeneracja Spółka z o.o.

Mikołaj

531760340

Marek (TV mikrogeneracja)

+353872305071

Robert

798794739

Skontaktuj się

Miejski-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Instalacja na optymajzerach solar edge, 36 modułów monokrystalicznych 260Wp, 9kW falownik 3fazowy solar edge.

Przychodnia zużywa około 60 MWh rocznie i mimo że nie pracuje w niedziele to i tak około 80 % wyprodukowanej energii zużyją na miejscu.

Monitoring Produkcji