Wiedza

Różnica pomiędzy instalacją wyspową a sieciową (Off-Grid vs On-Grid)

Sieciowy system generacji energii (On Grid) to innymi słowy system połączony z krajowym systemem energetycznym (popularnie zwanym siecią).

Przez Sieć rozumiemy publiczny system wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii, który jest częścią naszej codzienności – wszędzie widzimy słupy i linie energetyczne.

Każdy kraj ma swój własny system elektryczny, który składa się z wielu punktów wytwórczych (w Polsce głównie elektrownie węglowe), i wielu odbiorców. Większość wytworzonej energii jest zużywana natychmiast, ponieważ publiczne systemy magazynowania (głównie przepompownie wody – energia magazynowana jest pojmując wodę w górę) mogą przejąć tylko niewielką ilość energii.
Energia w publicznej sieci ma częstotliwość 50Hz, co oznacza, że twoje 230V w gniazdku zmienia polaryzację 100 razy na sekundę!

Problematyczne jest to, że każdy generator w systemie (generator pary o mocy wielu MW w elektrowni lub mały falownik słoneczny) musi zmienić tę polaryzację dokładnie w tym samym momencie – nazywa się to synchronizacją. Nowoczesne inwertery sieciowe nie mają problemów z synchronizacją z częstotliwością sieci, ale podłączenie może zająć od kilku sekund do kilku minut. Jeśli jesteś częścią systemu, musisz grać z zasadami systemu, a każdy kraj ma swoje własne zasady, określone przez dystrybutora energii i opisane w instrukcji ruchu i eksploatacji zwane popularnie kodem sieciowym (z ang. grid code ).

W systemie wyspowym jesteś właścicielem oraz Panem wytwarzania i dystrybucji energii.

Nie jesteś podłączony do sieci publicznej, a twój falownik zostanie zniszczony, jeżeli spróbujesz to zrobić (bez synchronizacji). Falownik działający poza siecią dostarcza energię z taką samą częstotliwością i napięciem jak w sieci publicznej, ale nie jest z nim zsynchronizowany. Możesz zbudować mikrosieć opartą na falowniku wyspowym (przetwornica dwukierunkowa).

W mikrosieci mogą działać także falowniki sieciowe synchronizujące się z twoim głównym falownikiem wyspowym podłączonym do baterii. Posiadając własną mikro sieć nie musisz przestrzegać zasad lokalnego dystrybutora energii, a bardzo często na obszarach wiejskich Twoja mikrosieć może dostarczać energię lepszej jakości niż sieć publiczna.

Jeżeli jesteś podłączony do sieci, możesz wymieniać energię z siecią publiczną (eksportuj za darmo lub sprzedawaj energię tam, gdzie jest to dozwolone). Jeśli natomiast jesteś odłączony z sieci i masz nadmiar energii, musisz przechowywać ją w bateriach, zużyć w inny sposób lub ograniczyć moc źródła ją generującą. Bycie podłączonym do sieci oznacza również że przy jej braku twój system także nie działa, (falownik sieciowy nie działa bez obecności sieci), Dodatkowo gdy parametry sieci przekraczają graniczne wartości napięcia lub częstotliwości (może to występować w określonych godzinach lub na terenach wiejskich ) twój falownik sieciowy także przestanie działać.

Warto przeczytać online o największych systemach wyspowych: